نازل حجمی

نازل بادبزنی ، نازل پفکی ، نازل قل زن و نازل کاسکد از جمله نازل های حجمی هستند.

این نوع نازل ها ستون های آبی پر حجم همراه با حباب زیاد تولید می کنند.

پیش فرض

    نمایش به عنوان: شبکه ای فهرست

    نمایش نتایج: 1 از 2

    نمایش نتایج: 1 از 2