توضیحات محصول

مغزی UPVC (یو پی وی سی)

مغزی یو پی وی سی UPVC به شکل لوله می باشد و دو سر آن از خارج دنده می گردد و جهت اتصال سیستم های لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرد.

مغزی ها شامل مغزی رو پیچ ساده – روپیچ توپیچ تبدیل و روپیچ تبدیل می باشند.

از مغزی تبدیل روپیچ توپیچ همانند بوشن و سه راهی تبدیل برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود.

توجه :‌ از مغزی های تبدیل روپیچ نیز برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر

برند