توضیحات محصول

مهره ماسوره UPVC یو پی وی سی

مهره و ماسوره یو پی وی سی UPVC وسیله ای است جهت اتصال دو قسمت از یک لوله کشی و از قسمت های نر و مادگی تشکیل شده است. این دو قطعه به صورت جداگانه بر روی لوله و اتصالات دیگر نصب می گردند و سپس با جفت کردن نر و ماده و اتصال مهره واسط، ارتباط بین اجزای اتصال دهنده برقرار می گردد.

مهره و ماسوره یو پی وی سی UPVC در تعمیرات لوله کشی کاربرد فراوانی را دارد.

توجه : جهت بستن مهره و ماسوره از آچار کلاغی استفاده گردد.

اطلاعات بیشتر

برند